top of page

geldzaken

Alle informatie over onze maandelijkse contributie en over bijdragen voor bijvoorbeeld weekendjes weg en het zomerkamp. De op deze pagina genoemde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2023-2024.

2023-11-29 Minioren (5).jpeg

algemeen

Contributies en bijdragen voor activiteiten kunnen alleen per giro of bank betaald worden en wel op de volgende rekening:

IBAN: NL09 INGB 0001 0783 04
t.n.v. Stichting Jong Nederland de Fakkel

 

Wie contributie, kamp- of weekendgeld overmaakt, wordt door ons dringend verzocht dit altijd in losse overschrijvingen op te splitsen en altijd de volgende drie zaken bij een overschrijving te vermelden: de naam van het kind (of de kinderen), de maand(en) of activiteit(en) waarvoor wordt betaald én het groepsnummer van de groep waarin het kind zit.

De hoogte van de maandelijkse contributie en de weekend- en zomerkampbijdragen wordt ieder seizoen opnieuw door het bestuur van Jong Nederland de Fakkel vastgesteld. Uiteraard worden eventuele wijzigingen via een mededeling aan alle leden kenbaar gemaakt.

contributie

Wij werken met een maandelijkse contributie. Een seizoen (activiteitenjaar) bestaat voor ons uit 10 maanden. Voor de maanden juli en augustus hoeft geen contributie betaald te worden. Houd rekening met het feit dat wij zelf geen contributie-rekeningen versturen. Er kan ook per kwartaal, half jaar of jaar worden betaald, op de voorwaarde dat er vooraf betaald wordt. Wanneer het kind bij ons weggaat, wordt de eventueel vooruitbetaalde contributie natuurlijk terugbetaald. De contributie in 2023 bedroeg €10,- per maand. De contributie in 2024 bedraagt €11,- per maand.

sponsoractiviteit pr winkelcentrum woensel
zelf koken buiten open vuur kampvuur

weekendbijdrage

Bij een weekend van twee overnachtingen (vrijdag t/m zondag) is de verschuldigde bijdrage door het bestuur vastgesteld: voor minioren, maxioren en junioren €25,- en voor senioren en 16-plussers €30,-. In bijzondere gevallen kan gevraagd worden om een bijdrage die afwijkt van het bovenstaande. Natuurlijk worden leden in dat geval tijdig geïnformeerd.

zomerkampbijdrage

De verschuldigde zomerkampbijdrage voor 2024 is vastgesteld op €115,-. Let erop dat leden alleen kunnen deelnemen aan het zomerkamp als er geen sprake is van een contributie-achterstand. Wanneer een lid een deel van het kamp niet mee kan maken (en dus later komt of eerder vertrekt), blijft het kampgeld ongewijzigd. Wanneer iemand wél heeft betaald maar onverhoopt tóch niet mee zou kunnen of willen, dan wordt het reeds betaalde kampgeld wel altijd volledig teruggestort. Meer algemene en praktische informatie over onze zomerkampen is te vinden op de pagina Zomerkamp.

tenten veld zomerkamp
bottom of page