top of page

zomerkamp

Alle praktische informatie over ons jaarlijkse zomerkamp lees je hier.

uitzicht zomerkamp mariahout

algemeen

Ieder jaar in de eerste week van de zomervakantie gaat Jong Nederland de Fakkel met al haar leden op zomerkamp. We verblijven altijd van zaterdag t/m vrijdag op een mooie en rustige locatie, meestal binnen Noord-Brabant en soms daarbuiten. Natuurlijk doen wij onze uiterste best om er samen met onze vrijwilligers ieder jaar weer een hele mooie editie van te maken en we hopen altijd dat er heel veel leden mee zullen gaan. Alle basisinformatie over een zomerkamp is te vinden op deze pagina. Leden die deelnemen aan het zomerkamp, ontvangen ongeveer acht weken vóór het zomerkamp een brief met de laatste aanvullende informatie, zoals het adres en een deelnameformulier. Ons advies luidt: lees de informatie op deze pagina goed door en bewaar de ontvangen brief tot het zomerkamp voorbij is; mogelijk zijn de gegevens bij noodgevallen nodig. Veel kinderen vinden het leuk om tijdens het kamp een kaartje van thuis te ontvangen. Dat kaartje moet u dan wel uiterlijk op de dinsdag van het zomerkamp versturen; het postadres ontvangen deelnemende leden in de brief.

deelnamegeld & verzekering

Uiterlijk drie weken vóór het zomerkamp moeten leden die willen deelnemen, een verplichte bijdrage overmaken. De hoogte van die bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het huidige bedrag staat op de pagina Geldzaken, net als het rekeningnummer voor de overboeking. Vermeld bij de overschrijving alstublieft dat het om kampgeld gaat en ook voor wie er betaald wordt! Vaak heeft degene die betaalt namelijk een andere achternaam dan de achternaam van het kind. We verzoeken u dringend om niet tegelijkertijd via één overschrijving contributie én kampgeld over te maken. Daarnaast wijzen we erop dat leden alleen kunnen deelnemen aan het zomerkamp als er geen sprake is van een contributie-achterstand. Wanneer een lid een deel van het kamp niet mee kan maken (en dus later komt of eerder vertrekt), blijft de hoogte van het kampgeld ongewijzigd. Wanneer iemand onverhoopt tóch niet mee zou kunnen of willen, dan wordt het reeds betaalde kampgeld wel altijd volledig teruggestort.

Voor ieder deelnemend lid moet ook een apart deelnameformulier worden ingeleverd bij de stafleden van de eigen groep. Dat deelnameformulier ontvangt u bij de brief die u acht weken vóór het zomerkamp ontvangt. De inschrijving van een kind voor een zomerkamp is pas compleet als de betaling én het deelnameformulier op tijd door ons zijn ontvangen.

Jong Nederland de Fakkel heeft voor alle kampdeelnemers een ongevallenverzekering en een WA-verzekering. Daarnaast hebben wij een materialenverzekering voor de materialen van Jong Nederland. De bagage van de kinderen is niet automatisch verzekerd. Alles wat kwijtraakt of kapotgaat tijdens een zomerkamp is dus in principe niet verzekerd. Iedereen die de eigen bagage wil verzekeren, moet daarvoor zelf een reisverzekering afsluiten.

fietstocht zomerkamp
zelf koken buiten open vuur kampvuur

vertrek & terugkomst

Voor de leden van de meeste groepen is het de bedoeling dat zij door hun ouders/verzorgers naar het kampterrein worden gebracht. Zij worden daar op zaterdagmiddag meestal om 14.30 uur verwacht. Wij adviseren om met andere ouders afspraken over carpoolen te maken. Zo hoeft niet iedereen twee keer te rijden en hebben we geen parkeerproblemen bij de accommodatie. We vragen vriendelijk om tijdens het zomerkamp niet op bezoek te komen en hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Wanneer kinderen écht last krijgen van heimwee of wanneer er andere problemen zijn, dan nemen wij contact op met het thuisfront.

Op vrijdagmiddag is het zomerkamp afgelopen en gaan we weer terug naar Eindhoven. De leden moeten dan weer worden opgehaald van het kampterrein, meestal om 13.30 uur. Alle tenten en andere kampmaterialen komen in grote containers weer terug naar Eindhoven. Hoe laat die zullen aankomen is altijd lastig in te schatten, maar we hopen rond 16.00 uur. Het is altijd erg fijn als er dan wat ouders klaarstaan om ons te helpen met uitladen en opruimen.

De leden van sommige oudere groepen gaan vaak op een alternatieve manier van en naar het kampterrein, bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer. Als dat het geval is, maken zij daar binnen hun eigen groep afspraken over. Wie hierover vragen heeft, kan terecht bij de stafleden van de betreffende groep.

bagage & gevonden voorwerpen

Voor de leden die door hun ouders/verzorgers naar het kampterrein worden gebracht, is het de bedoeling dat zij de bagage zelf meenemen. Voor de leden van de groepen die niet door hun ouders/verzorgers worden gebracht maar op een alternatieve manier naar het kampterrein gaan, geldt dat zij binnen hun eigen groep afspraken maken over het inleveren van de bagage; deze gaat namelijk mee in de containers.

 

Wij vragen alles in een goede koffer of tas in te pakken. Label bagage goed en pak samen met het kind de koffer of tas in. Daarnaast vragen we speciaal om te zorgen voor een kwalitatief goed luchtbed, omdat er ieder jaar weer kinderen zijn die een lek luchtbed bij zich hebben. Minioren en maxioren mogen géén zakgeld meenemen; oudere leden maken in hun eigen groep afspraken over zakgeld. Leden maken ook in hun eigen groep afspraken over het meenemen van een mobiele telefoon. Het meenemen van telefoons en andere apparatuur gebeurt altijd op eigen risico. Een handige bagagelijst met items die wij aanraden om in te pakken, kan hier worden gedownload.

Ieder jaar houden wij een flinke berg gevonden voorwerpen over. Heel veel van die artikelen worden nooit meer opgehaald. Op de zaterdag ná onze terugkomst zijn wij tussen 12.00 en 14.00 uur weer in ons gebouw aan de Fakkellaan aanwezig om op te ruimen. U kunt dan dus tot 14.00 uur komen kijken naar eventuele vermiste voorwerpen. Wanneer u in de koffer van uw kind iets aantreft dat niet van u is, kunt u dat ook op die middag komen inleveren. De rechtmatige eigenaar dankt u daarvoor.

barbecue bbq zomerkamp
kampvuur avond

bijzonderheden

Wanneer uw kind medicijnen moet gebruiken, geef die medicijnen dan voorzien van naam en gebruiksaanwijzing aan de stafleden van de eigen groep. Zij zullen er dan voor zorgen dat die medicijnen worden verstrekt aan en ingenomen door uw kind. Wanneer er voor uw kind bepaalde beperkingen zijn betreffende eten en/of drinken óf wanneer uw kind ’s nachts gewekt moet worden, laat dit dan ook even weten aan de stafleden van de eigen groep. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor kinderen met een speciaal dieet. Wij willen en kunnen met veel zaken rekening houden, maar we moeten het dan wel vooraf weten! Wanneer bekend is dat uw kind bijvoorbeeld in bed plast, geef dan een reserveslaapzak en -luchtbed én minstens één reservepyjama mee. Wij hebben zelf twee of drie reserveslaapzakken bij ons, maar reserveluchtbedden hebben we niet. Wij zorgen bijvoorbeeld ook voor normale zonnebrandcrème. Indien nodig kunt u uw kind een anti-muggenstick en prikweg/azaron meegeven. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zelf zwembandjes meenemen. Ook raden wij iedereen aan waterschoenen mee te nemen.

bottom of page